Tervehdys,

haluaisin kertoa sinulle jotain itsestäni, työotteestani ja yrityksestäni

“Psykologin työ on minulle sydämenasia. Uskon vahvasti siihen, että yhdessä olemme enemmän. Ihmisyyden kaunis ydin tulee esille siinä, kuinka avoimesti ja rohkeasti kohtaamme toiset ihmiset – siinä kuinka tarjoamme ja saamme tukea toinen toisiltamme.”   Tuija

Minusta

Hei,

Olen Tuija Möttönen, psykologi ja Psykologipalvelu Tien perustaja.

Valviran laillistamana psykologina löydät minut terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (JulkiTerhikki).

LUE LISÄÄ →

Olen lähtöisin

luonnonkauniista, syvien metsien ja kirkkaiden järvien Kainuusta. Luonto elementtinä, niin psyykkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin tukijana, on aina ollut minulle rakas ja tärkeä. Luonnossa olen lapsuudestani lähtien kokenut rauhaa ja tavoittanut sisimpäni parhaiten. Niinpä ei olekaan ihmeellistä, että suoritettuani psykologian maisterin opinnot Helsingin Yliopistossa, palasin kotiseudulleni, juurilleni.

Luonnon lisäksi

kaupunkielämän syke, kulttuuri ja moniulotteisuus kiehtovat minua. Koin opiskeluvuoteni Helsingin yliopistossa ajatteluani avartaviksi. On jotain suurenmoista elää keskellä niin monenlaisia erilaisia ihmisiä, kulttuureja ja näkemyksiä. Elämä Helsingissä opetti minua paljon ja koen sen rikastuttavan vaikutuksen todella arvokkaana.

Psykologia tieteenalana

on minulle elämäntapa, se on vankka mutta joustava perustus, jonka varaan rakennan elämäni. Ihmisyyden monimuotoisuus ja rikkaus kiehtovat minua. Tämä moninaisuuden arvostus näkyy myös siinä, kuinka mielekkäinä koin psykologin tutkintooni valitsemani Uskontotieteen sivuaineopinnot. Ihmisten ajaton tarve erilaisten uskomusjärjestelmien luomiseen ja henkisen ja hengellisen kasvun kokemuksiin ovat mielestäni luonnollinen ja erottamaton osa ihmisen psyykeä. Jo varhain opinnoissani ymmärsin, kuinka tärkeää minun olisi pystyä käsittelemään erilaisten uskonnollisten -niin hyvien kuin huonojenkin – kokemusten merkityksiä ja vaikutuksia ihmisten kanssa psykologin työssä.

Elämäni tärkein ja merkityksellisin asia

on ollut äitiys. Olen onnekas saadessani kasvattaa ja seurata 2 lapseni elämää. Äitinä saan jatkuvasti oppia uutta itsestäni ja käyttää kaiken henkisen pääomani tehtäväni täyttämiseen. Se on elämän mittainen matka täynnä iloa, huolta, onnistumisen ihmettä ja epäonnistumisen häpeää. Perheeseeni kuuluu myös elämäni rakkaus -aviomieheni, jonka kanssa saan olla haavoittuva ja tarvitseva, oma itseni heikkouksineni ja vahvuuksineni. Vilkkaassa ja täynnä elämää olevassa kodissani vipeltää myös koiramme Leimu, jonka välitön ja riemukkaan innostunut tapa elää hetkessä on valloittanut meidät kaikki.

Elämä on

kaunista, raadollista ja monimutkaista. Se tarjoaa joka päivä kasvun mahdollisuuksia ja tilaisuuksia kurkistaa hieman syvemmälle omaan ja toistemme mieleen. Jos elämä olisi aina helppoa ja kepeää, emme pääsisi kokemaan sitä syvää ja nautinnollista onnea asioiden järjestyessä ja sujuessa. Tärkeää ei taidakaan olla lopulta se avaako elämä pyörteineen meille miellyttäviä vai vaikeita tunteita vaan se, kuinka hellittämättä päätämme opetella elämään niiden keskellä torjumatta, kieltämättä tai ajautumatta niiden syövereihin. Tämän taidon harjoitukseen arkinen, äänekäs ja ristiriitainen elämä tarjoaa alati mahdollisuuden.

Työotteestani & arvoistani

Uskon syvästi

kaikkien ihmisten samanarvoisuuteen ja kunnioitan jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä itseään haluamallaan tavalla. Oli kysymys sitten seksuaalisuudesta, uskonnosta, identiteetistä tai jostain muusta itselle tärkeästä. Ihmiskunnan rikkaus ja toivo lepää juuri sen moninaisuudessa, ei yhdenmukaisuudessa.

LUE LISÄÄ →

Yhdessä

olemme enemmän. Ihmisyyden kaunis ydin ei tule esille siinä, kuinka hyvin selviämme elämästämme yksin vaan siinä, kuinka avoimesti ja rohkeasti kohtaamme toiset ihmiset – siinä kuinka tarjoamme ja saamme apua toisiltamme.

Työotteeni

on asiakaslähtöinen ja asiakkaan itsemääräämistä ja omaa näkemystä kunnioittava. Tavoitteena on saavuttaa välillemme syvällinen ja turvallinen yhteistyö, jonka kautta on mahdollista saavuttaa uusia oivalluksia. Työotteeni on osallistuva ja pyrin aktiivisesti pääsemään selville siitä, mikä asiakkaani tilanteessa on olennaista ja mihin työskentely kannattaa kohdentaa. Oli sitten tavoitteesi saavuttaa muutosta tai ylläpitää hyvinvointiasi nykyisessä elämäntavassasi, paneudun asiaasi innokkaasti ja syvällisesti.

Aitoon ihmisyyteen

erottamattomasti kuuluva huumori on läsnä työskentelyssäni – vastaanotollani voit vapaasti ilmaista tunteidesi kirjon itkusta nauruun ja tulla hyväksytyksi kaikkien tunteidesi kanssa juuri sellaisena kuin olet.

Psykologia

on minulle sydämenasia ja kokonaisvaltainen elämäntapa. Ihmismielen moniulotteisuus, voima ja rikkaus kiehtovat suunnattomasti minua. On innostavaa ja toivoa antavaa nähdä, kuinka meidän jokaisen kasvun ja kehittymisen on mahdollista jatkua koko elämän ajan.

Tien tarina

Psykologipalvelu Tie

syntyi halusta kulkea omaa tietä ja tarjota mielen hyvinvoinnin palveluita, jonka arvoihin ja tavoitteisiin voin sitoutua sydämestäni.

LUE LISÄÄ →

Oman tien löytäminen

tai sen kulkeminen ei ole aina helppoa. Tie voi olla kivikkoinen, yksinäinen ja uuvuttava. Toisinaan elämä ei tarjoa valinnanvapautta, vaan voimme kohdata suurta epäoikeudenmukaisuutta ja vastoinkäymisiä. Suurten menetysten ja kärsimyksen äärellä tie voi peittyä surun sakeaan sumuun. Joskus tie voi tuntua liiankin avoimelta ja sen valinnanmahdollisuudet saavat meidät epäröimään.

Psyykkisen tasapainon

säilyttämiseksi olisi osattava erottaa toisistaan asiat, joihin voimme ja joihin emme voi vaikuttaa. Kummassakin tilanteessa hyväksyvän, tietoisen läsnäolon harjoittaminen ja lisääntyvän itsetuntemuksen voima auttaa meitä tekemään oikeita valintoja.

Tie symboloi elämää,

jolla mennyt, nykyinen ja tuleva lomittuvat monimutkaisin tavoin. Tiellä voimme katsoa menneisyyteen ja oppia siitä tai voimme tähytä tulevaisuuteen ja rakentaa taitoamme selvitä paremmin jatkossa sen kivikoista. Voimme oppia näkemään ja kokemaan syvemmin kauneuden ja onnen ympärillämme. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin nykyhetki, se missä kohtaa tietä olemme juuri nyt. Jokainen askel on uusi alku ja mahdollisuus nähdä ja kokea asiat eri tavoin.

Usein tietä kulkiessa hyödymme,

jos otamme vierellemme hetkeksi luotettavan ja empaattisen kanssakulkijan, jonka kanssa jaamme askeleemme hetkeksi. Psykologipalvelu Tie on olemassa tätä varten. Etsiäksemme yhdessä tarpeidesi mukaisia vastauksia ja keinoja, jotta voit jatkaa valitsemallasi tiellä vahvempana ja eheämpänä.

Koskaan ei ole liian myöhäistä

muuttaa suuntaa tai löytää uusia polkuja.

Muutos alkaa sinusta.

Tämä on sinun elämäsi.

Sinun tiesi.

Asiakaspalautteita

”Halusin puhdistaa pöydän kaikelle uudelle hyvälle ja pohtia asiantuntijan avulla menneitä tapahtumia antaakseni niille vihdoin rauhan. Tuija oli myötäelävä kuuntelija, joka esitti juuri oikeita kysymyksiä oikeaan aikaan ja koin, että sain uusia näkökulmia mieltäni painaviin tapahtumiin. Mindfulness-harjoitukset ovat tulleet osaksi arkeani ja saan niistä voimaa ja rauhaa.”

”Hakeuduin vastaanotolle saadakseni apua ja helpotusta hankalaan elämäntilanteeseeni. Tuijan syväluotaava ja herkkä työote sopi minulle ja koin, että vihdoinkin löysin ammattilaisen, jolle voin puhua.”

”Töissä jaksaminen ja samalla perhe-elämän haasteet.. tuntui etten vain enää jaksa enkä osaa tehdä mitään oikein. Tapaamisiemme kautta löysimme keinoja ja voimavaroja, joiden avulla arjen pyörittäminen onnistui paremmin. Pidin kovasti tietoisuus taitoja koskevista harjoitteista ja keskusteluista. Kiitokset ihanalle ja empaattiselle psykologille!”

”Puolisoni sairastui syöpään ja koin suurta avuttomuutta ja hallitsemattomia pelkoja. Tuntui, että tein aina väärin enkä osannut tukea rakastani oikealla tavalla. Syyllisyys ja huoli sumensivat kaiken ilon. Tapaamisilla Tuijan kanssa sukelsimme syvälle tunteisiini ja kun uskalsin avata ja jakaa niitä, ei niiden voima enää tuntunutkaan ylivoimaisen musertavalta. Sain keinoja oman jaksamiseni ylläpitämiseen ja uskoa siihen, että selviydyn, tapahtui mitä tahansa.”

”Minua oli jo pitkään vaivannut ajatus, etten oikein tiedä kuka olen. Tuntui, että kaikki muut tiesivät tarkalleen mikä heille on tärkeää ja mitä kohti he ovat menossa ja minä vain ajelehdin päämäärättä. Keskusteluissamme kävimme läpi elämääni, ajatuksiani ja tunteitani ja ymmärsin, miten tärkeää itsetuntemuksen lisääntyminen on. Ymmärrän myös, ettei minun tarvitse olla samanlainen kuin muut vaan voin kasvaa ja elää omana itsenäni. Kiitos Tuijalle itseluottamuksen ja -tuntemuksen lisääntymisestä.”

Kysyttävää?

Puhelin / WhatsApp

0509100253

Sähköposti

tuija@psykologipalvelutie.fi

Seuraa Tietä somessa!